Gypsy Fest 2016

9. ročník svetového rómskeho festivalu Gypsy Fest sa uskutočnil od 21. do 23. júla 2016 v historickom centre Bratislavy pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej úniel. Súčasťou festivalu bola prezentácia úspešných Rómov s názvom "Rómovia ako ich nepoznáte", spevácko tanečná medzinárodná show s názvom "Noc v rómskom tábore", pestrofarebný sprievod rómskych umelcov z viacerých krajín sveta a záverečný galaprogram. V rámci programu vystúpili: Zingaros/ Argentína, Ida Kelarová & Jazz Famelija/ Česko/ Slovensko, Fanfare Transilvania/ Rumunsko, Liza Kotlyarenko/ Poľsko/ Rusko, Romengo/ Maďarsko,  Imperio/ Česká republika, Sare Roma/ Litva/ Lotyšsko/ Nemecko/ Švédsko/ Rusko. Koncert moderovala moderátorka RTVS Katarína Brychtová. Záznam z galaprogramu odvysielala RTVS na Dvojke.